Loonspecificatie

Aan het einde van iedere gewerkte kalenderperiode van vier weken ontvang je een loonspecificatie, ook als je per week uitbetaald krijgt. Deze specificatie geeft een overzicht van de loonbedragen die je van PP personeelsdiensten hebt ontvangen, de bijbehorende bruto bedragen en de inhoudingen (loonbelasting en sociale premies). Op de loonspecificatie zie je ook jouw opgebouwde vakantiedagen en reserveringen voor vakantiegeld, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof.