Cao voor uitzendkrachten

Je werkt voor PP personeelsdiensten op basis van een uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst is geregeld in de wet en in de CAO voor Uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten regelt jouw rechtspositie. In het kort komt het erop neer dat je meer rechten opbouwt naarmate je langer voor PP personeelsdiensten werkt. Om dit in goede banen te leiden, is de periode die je op uitzendbasis werkt gebonden aan een maximale termijn van 78 gewerkte weken (fase A).

Einde uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst bestaat voor de duur van de opdracht en eindigt in het algemeen op verzoek van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal je in een zo vroeg mogelijk stadium laten weten wanneer de opdracht eindigt. De aanzegtermijnen die daarbij in acht genomen moeten worden, kun je nalezen in artikel 10 van de CAO voor Uitzendkrachten. Ook als uitzendkracht heb je de vrijheid om te stoppen met het werk. Het is raadzaam als je dat een paar dagen van tevoren - maar in ieder geval één dag van tevoren - aankondigt.