Fase B

Fase B begint als je aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor PP personeelsdiensten. Of als je binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming. Fase B duurt maximaal twee jaar of acht contracten. Dit wil zeggen dat er in deze fase maximaal acht uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen worden afgesloten. Bij het negende contract ga je door naar de fase C.

Fase C

Fase C begint als je direct na voltooiing van fase B blijft werken. Of als je binnen 13 weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door PP personeelsdiensten. De duur van fase C is voor onbepaalde tijd.