NEN 4400 norm

De NEN 4400 is opgesteld door werkgevers-, werknemersverenigingen en certificerende instellingen in nauwe samenwerking met de overheid en heeft tot doel om u als opdrachtgever beter te beschermen tegen fraude. De norm stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie. Ondernemingen die voldoen, ontvangen een certificaat en worden opgenomen in het NEN-register. PP personeelsdiensten wordt periodiek gecontroleerd op afdrachten van belastingen en sociale premies en identiteitsdocumenten.
 
Het spreekt voor zich dat PP personeelsdiensten in het bezit is van een NEN 4400 verklaring. De verklaring is alleen geldig in combinatie met een vermelding in het Register Normering Arbeid. Voor meer informatie: normeringarbeid.nl

Verklaring NEN 4400