Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze website. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als je jouw gegevens naar ons toestuurt, geef je ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van een vacature. Wij stellen deze gegevens dan alleen ter beschikking aan een derde met het doel werk voor je te vinden of een vacature te vervullen.