Salaris

PP personeelsdiensten maakt jouw salaris over aan de hand van de registratie van jouw gewerkte uren. Voor het registreren van die gewerkte uren vul je een werkbriefje in. Deze werkbriefjes krijg je van ons. Per gewerkte week gebruik je één werkbriefje. Je vult alleen de gewerkte uren in, lunchtijd bijvoorbeeld niet. Noteer de uren in decimalen nauwkeurig, voor een kwartier noteer je 0,25; voor een halfuur 0,50; voor drie kwartier 0,75. Werk je in ploegendienst of maak je in overleg met je leidinggevende overuren dan noteer je deze in de kolom ‘Toeslag uren ploegendienst’ of ‘Toeslag uren overwerk’.

Het ingevulde formulier laat je ondertekenen door jouw leidinggevende en stuur je vervolgens per mail, fax of post naar PP personeelsdiensten. PP personeelsdiensten verwerkt vervolgens het ingeleverde werkbriefje en maakt het nettoloon over op jouw rekening. Als je het werkbriefje vóór maandag 14.00 uur inlevert, dan heb je dinsdag het geld op je rekening.

×