Ziekte

Als uitzendkracht in fase A ben je net als vaste werknemers verzekerd voor ziekterisico’s.

Er zijn twee manieren waarop je het ziektegeld kunt ontvangen:.

VAN HET UWV (BIJ FASE A MET UITZENDBEDING CONTRACT)
Word je ziek, dan ontvang je een uitkering volgens de Ziektewet. De Ziektewetuitkering ontvang je rechtstreeks van het UWV. In de Ziektewet staat dat de eerste twee ziektedagen niet worden uitgekeerd.Vanaf de derde ziektedag krijg je een uitkering gebaseerd op 91% van jouw gemiddelde bruto loon over de laatste dertien weken voor de ziekmelding (tot maximaal het dagloon). Ter compensatie van de extra wachtdag krijg je een wachtdagcompensatie bovenop je loon. Voor industrieel personeel is dat 1,16% en voor administratief personeel 0,71%

LOONDOORBETALING DOOR PP (FASE A MET LOONUITSLUITING CONTRACT EN FASE B)
Word je ziek dan betaalt PP personeelsdiensten je voor 91% door. Het salaris ontvang je vanaf de tweede dag. Omdat je maar 1 wachtdag hebt, in tegenstelling tot Fase A met uitzendbeding, ontvang je geen wachtdagcompensatie.

Uitzendkrachten in Fase B worden bij ziekte voor 91% doorbetaald door PP personeelsdiensten

×