PP personeelsdiensten verwerkt persoonsgegevens met als doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. We vinden het erg belangrijk dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Daarbij willen we wet, regels voorschriften die daarop betrekking hebben zorgvuldig naleven. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. In de gevallen dat uw persoonsgegevens door een derde partij worden verwerkt, heeft PP personeelsdiensten met deze partij een vewerkersovereenkomst gesloten of andere noodzakelijke beheersmaatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

PP personeelsdiensten zal van sollicitanten, flexwerkers, opdrachtgevers en eigen medewerkers met name onderstaande persoonsgegevens verwerken.


Sollicitanten:

 • Naam, Adres Woonplaats, Telefoonnummer en emailadres;
 • Administratienummer;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID;
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
 • Verblijfsvergunning en werkvergunning;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • Inloggegevens.

Flexwerkers (aanvullend):

 • Correspondentie met uitzendkrachten;
 • Beoordelingen en evaluaties;
 • Uitzendovereenkomst (met verschillende bijlagen en addenda) inclusief fase-indeling;
 • Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, salaris-afspraken, inhoudingen daarop en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaves, loonheffingsformulieren;
 • Burger service nummer;
 • Kopie rijbewijs;
 • Gegevens over bruikleen of lease;
 • Handtekening;
 • Gegevens ziekmeldingen;
 • Burgerlijke staat;
 • Verlofgegevens;
 • Inloggegevens.

Opdrachtgevers/inleners:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer(s), E-mailadres contactpersoon;
 • factuurgegevens;
 • Inloggegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds verstrekt, gaat u  je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van PP personeelsdiensten. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

 • U na uw online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten;
 • u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door  via e-mail informatie toe te zenden die u kan interesseren, zoals onder meer vacatures, evenementen en gerelateerde berichten;
 • uw cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers;
 • u onze nieuwsbrieven per e-mail, rss of sms toe te zenden;
 • het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen;
 • u per post of per e-mail informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Uw persoonsgegevens worden door PP personeelsdiensten op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Alle onderdelen van de PP personeelsdiensten b.v. verwerken persoons- gegevens. Deze bestaat uit PP personeelsdiensten b.v., Uitzendbureau BelleVue b.v. en PPPZ b.v. Waar wij in dit privacy statement spreken over de PP personeelsdiensten, bedoelen wij alle bovengenoemde entiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen over uw persoonsgegevens, neem dan contact op. heeft.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om het doel waarvoor ze werden verzameld te kunnen realiseren, of om aan wettelijke, regelgevings- of interne beleidsvoorschriften te voldoen. Als u uw persoonlijke gegevens echter uit onze databases verwijderd wilt hebben, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming.

3. Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Functionele cookies
PP personeelsdiensten maakt gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

Websitestatistieken cookies
PP personeelsdiensten maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website gebruik wordt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke website de bezoeker op de webpagina terecht is gekomen. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan PP personeelsdiensten verstrekt.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. PP personeelsdiensten maakt hierbij gebruik van de optie om uw IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat uw IP-adres door Google wordt verkort.

Retargeting cookies
PP personeelsdiensten en derde partijen (met toestemming van PP personeelsdiensten) kunnen cookies op uw randapparatuur plaatsen om u, wanneer u op een later moment een andere website bezoekt, een banner van PP perosneelsdiensten te tonen die is afgestemd op uw interesses.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks

Indien u op onze website koppelingen treft naar andere website kan PP personeelsdiensten geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze websites achterlaat. Lees voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, het privacy statement van de website waar u naar verwezen wordt. PP personeelsdiensten heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan PP personeelsdiensten geëxploiteerd.  PP personeelsdiensten wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van PP personeelsdiensten, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens PP personeelsdiensten over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@www.pponline.nl. Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mail adres dat bij ons bekend is.

Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord van PP personeelsdiensten.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. PP personeelsdiensten adviseert u dan ook om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie is steeds te vinden op de webstie.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacy beleid, kunt u contact opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website. www.pponline.nl.

×